ໂຂ້ໂຫຼ້

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ວ. ໃຫຍ່ ແລະ ສັ້ນ, ສິ່ງທີ່ມີລັກສະນະ ໃຫຍ່ ແລະ ສັ້ນ ເອີ້ນ ໂຂ້ໂຫຼ້ ດັ່ງທ່ອນໄມ້ເປັນຕົ້ນ.

2 ວ. ທ່ອນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ສັ້ນວາງໄວ້ບໍ່ເປັນລະບຽບ ເອີ້ນ ວາງໂຂ້ໂຫຼ້, ໂຂ້ໂຫຼ້ເຂ້ເຫຼ້ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!