Home » 2 + 1 = 4

2 + 1 = 4

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

2 + 1 = 4

“ເອົາ… ກິເອີຍ ສອງບວກໜຶ່ງເປັນເທົ່າໃດ?” ອ້າຍຄູຖາມ.

“ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກທ່ານ”

“ເອົາຈັ່ງຊີ້ສະ, ສົມມຸດວ່າ ອ້າຍຄູ ມອບໝາສອງໂຕໃຫ້ນ້ອງ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕື່ມອີກໂຕໜຶ່ງ ຖາມວ່າ ບັດນີ້ນ້ອງມີໝາຈັກໂຕ?”

“ສີ່ໂຕ” ກິຕອບແບບອາຍໆ.

“ກິ! ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າຊັ້ນ?”

“ເພາະວ່າ ນ້ອງມີໝາຢູ່ເຮືອນແລ້ວໂຕໜຶ່ງ.”

2 + 1 = 4

“Well, Ky how much is two plus one?” asked the teacher.

“I do not know, sir” answered Ky.

“Well… fancy I give you two dogs and then one dog more. How many dogs have you now?”

“Four dogs” asked Ky timidly.

“Why, Ky?”

“Because I have one dog already at home.”

ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!