ເຊື້ອໝັກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຈຸລິນຊີຈຳພວກລາ ທີ່ມີຂະໜາດນອ້ຍ ສາມາດປ່ຽນນ້ຳຕານ ໃຫ້ເປັນແອນກໍຮໍ ແລະແກັດຄາບອນໄດ້ອອກໄຊໄດ້.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!