ອື່ງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ສັດສີ່ຕີນບໍ່ມີຫາງ ຈຳພວກກົບເປັນສັດເລືອດເຢັນ ມີຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ອື່ືງເພົ້າ, ອື່ງຢາງ, ອື່ງແດງ ດັ່ງວ່າ “ຢ່າໄດ້ທຳຕົວພ້ຽງ ຫົວພຽງເພດອື່ງ ມັນຫາກເຫຼືອແຕ່ຮ້ອງຄວາມເວົ້າຂ້າໂຕ” (ຍ່າ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!