Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ພັດສະດຸໄປສະນີ

ພັດສະດຸໄປສະນີ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ສ. ປ.) ຫີບຫໍ່ບັນຈຸສິ່ງຂອງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າໄປສະນີ ພັນອື່ນໆ ຫຸ້ມຫໍ່ແໜ້ນໜາ ໜັ້ນຄົງ ເໝາະແກ່ສະພາບຂອງສິ່ງຂອງ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ຈະສົ່ງໄປ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!