ພັດທະລະບົດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ. ສ.) ຊື່ດາວລືກໝູ່ທີ່ 25-26 ມີ 4 ໜ່ວຍ ສອງໜ່ວຍໜ້າເອີ້ນວ່າ ບຸບພະພັດທະບົດ ຫຼືດາວພີດານໜ້າ ຫຼືດາວລາຊະສີຕົວຜູ້ ເປັນໝູ່ທີ 25 ສອງໜ່ວຍຫຼັງ ເອີ້ນວ່າ ອຸດຕະລະພັດທະ ຫຼືດາວພີດານຫຼັງ ຫຼືດາວລາຊະສີຕົວແມ່ເປັນໝູ່ທີ 26 ອິກຢ່າງໜຶ່ງ ສອງໜ່ວຍໜ້າຮຽກວ່າ ດາວໄມ້ເທົ້າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!