ນາມມະທຳ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ.) ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຮູບ ຄືຮູ້ບໍ່ໄດ້ ດ້ວຍອຳນາດຂອງຕາ ຫູ ດັງ ລີ້ນ ກາຍ ແຕ່ຮູ້ໄດ້ດ້ວຍອຳນາດໃຈ ຫຼືປັນຍາ .

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!