Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ນັກການເມືອງ

ນັກການເມືອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຜູ້ມັກ ແລະ ຝ່າຍທາງການເມືອງ, ຜູ້ທີ່ທຳໜ້າທີ່ທາງການເມືອງ ເຊັ່ນ ລັດຖະມົນຕີ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!