Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ຊິວດອກເຂົ້າ

ຊິວດອກເຂົ້າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ປາຊິວແນວໜຶ່ງ ໂຕໃຫຍ່ກວ່າປາຊິວນອ້ຍຫາງແດງ ເອີ້ນປາຊິວດອກເຂົ້າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!