ກະລອກກະແລກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກ. ການສະແດງອາການກະລອກກະແລກ ກະດຸກກະດິກ ຂອງເດັກນ້ອຍ ເອີ້ນ ກະລອກກະແລກ, ຜູ້ໃຫຍ່ເອີ້ນ ກະໂລກກະເລກ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!