ກະມັບກະແມບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ວ. ການເຮັດໂດຍຫຼົບໆ ລີ້ໆ ຫຼື ລັບໆລີ້ໆ ເອີ້ນ ກະມັບກະແມບ, ມັບໆແມບໆ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!