ກະທື

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1. ນ. ຜັກຊະນິດໜຶ່ງ ຈຳພວກຫວ້ານ ໃຊ້ຫົວ ແລະດອກເປັນອາຫານ ອືທື ກໍ່ວ່າ.

2. ນ. ຊື່ຜັກຊະນິດໜຶ່ງ ຈຳພວກຫວ້ານໃຊ້ຫົວ ແລະດອກເປັນອາຫານໄດ້ ເອີ້ນ ຜັກກະທື ອີ່ທື ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!