ກະຕືກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຕົວພະຍາດ ທີ່ປົນຢູ່ກັບອຸດຈາລະໃນທ້ອງຂອງຄົນ ຫຼືສັດ ມີ 2 ແນວຄື: ກະຕືກແປ ຕົວແປ ແລະຍາວ, ກະຕືກົມ ຕົວກົມຄືຂີ້ກະເດືອນ ຂີ້ກະຕືກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!