Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ກະຕັງກະຕິ້ວ

ກະຕັງກະຕິ້ວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວໜື່ງ ເອີ້ນວ່າຕົ້ນຢ່າງ ແລະ ຢາງທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!