Home » ເສີຍຄືໝາປະຫຳ

ເສີຍຄືໝາປະຫຳ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ໝາກໍເປັນສັດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມອາຍຫຍັງເລີຍ ຄືບໍ່ມີເສື້ອຜ້າ ປົກຫຸ້ມຮ່າງກາຍ ມີແຕ່ຂົນ ຫໍ່ຫຸ້ມຕົນຕົວ ຍ່າງເລາະບ້ານ ຄົນຈະເວົ້າຈະຈາຍັງ ກໍບໍ່ມີ ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຍັງເລີຍ.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ປຽບກັບຄົນ ທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງ ກະທຳຫຍັງ, ຄົນອື່ນຈະເວົ້າວ່າ ແນວໃດກໍບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ຕື່ນຕົວຫຍັງເລີຍ, ບໍ່ຮູ້ຮ້ອນ ຮູ້ໜາວຫຍັງ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ຂອງຕົວເອງ ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ.

(ຫຸນພັນ, 2007:32)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!