Home » ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນດອກ

ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນດອກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນດອກ

ທີ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ, ຊາຍລູກຄ້າ ເວົ້າຮ້າຍໃສ່ຄົນເສີບ:

“ ນີ້ໆ ເບິ່ງນີ້, … ມີແມງວັນຢູ່ຖ້ວຍເຝີຂ້ອຍ ! ”

“ ຂໍອະໄພເນີທ່ານ… ຂ້ານ້ອຍຊິປ່ຽນຖ້ວຍໃໝ່ໃຫ້ ” ຝ່າຍຄົນເສີບເວົ້າແບບນອບນ້ອມ.

“ ຊັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຕິບໍ ? ”

“ ບໍ່ດອກ… ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ ”

“ ເອີ… ຄັນຊັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນຖ້ວຍໃໝ່ ໃຫ້ກໍໄດ້ດອກ ” ຊາຍລູກຄ້າເວົ້າຂຶ້ນ.

No need to change

At the restaurant, the man said angrily to the waiter: “ Look! There is a fly in my noodle soup! ”

“ Sir, excuse me. I will change it for you ” the waiter said politely.

“ Don’t I have to pay for this one ? ”

“ Sir, of course, you don’t ”

“ Then, there is no need to change it at all ” said the man.

ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!