Home » ນັ່ງກອດຫົວເຂົ່າ ນັ່ງເປົ່າຫົວເລັບ

ນັ່ງກອດຫົວເຂົ່າ ນັ່ງເປົ່າຫົວເລັບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ອາການຂອງຄົນທີ່ ເໝີ່ລອຍ, ຄິດເຖິງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈິ່ງເປັນຄືກັບ ຄົນບໍ່ມີຫົວຄິດ ປັນຍາ ເພາະວ່າ ຄິດຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ ໂສກເສົ້າເບົ່າປັນຍາ ຫຼື ຄົນທີ່ໝົດຫົນທາງ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດສິ່ງໃດດີ.

(ອ່ອນສີ, 2007:84)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!