Home » ດັງແມ່ນເຂາະ ອີ່ມທ້ອງແມ່ນຄວາຍ

ດັງແມ່ນເຂາະ ອີ່ມທ້ອງແມ່ນຄວາຍ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ເຂາະເປັນອຸປະກອນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ແຂວນໃສ່ຄໍຄວາຍ ເມື່ອຄວາຍຍ່າງເລາະກິນຫຍ້າຈະມີສຽງດັງ ປຽບໃສ່ຄົນເຮົາຜູ້ໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ກະທຳຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ປະໂຫຍດ, ຜູ້ເຮັດບໍ່ໄດ້ຜົນ ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຄົນອື່ນ.

(ສີລາ, 2000:5)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!