Home » ຍາມກິນບໍ່ຮຽກ ຍາມວຽກຈິ່ງເອີ້ນ

ຍາມກິນບໍ່ຮຽກ ຍາມວຽກຈິ່ງເອີ້ນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຍາມກິນບໍ່ຢາກໃຫ້ໝູ່ກິນນຳ, ມີຫຼາຍປານໃດ ກໍເຊື່ອງໄວ້ກິນຄົນດຽວ, ບາດຍາມມີວຽກ ພັດຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ຄົນອື່ນຊ່ວຍ ຫຼື ຍາມຮັ່ງມີ ບໍ່ຄິດເຫັນຄົນອື່ນ ແຕ່ເຖິງຍາມທຸກຍາກ ຈິ່ງແລ່ນຫາຄົນອື່ນຊ່ວຍ ຄົນລັກສະນະນີ້ ແມ່ນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ, ບໍ່ຄິດເຫັນຄົນອື່ນ, ມີແຕ່ຢາກໄດ້ ສິດຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຢາກເສຍຫຍັງເລີຍ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!