Home » ຍອດຄົນງາມ

ຍອດຄົນງາມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

“ ຊັ້ນ… ຫົວໜ້າຜູ້ກ່ອນ ຂອງເຈົ້າ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຫຍັງ ໃຫ້ເຈົ້າແດ່ບໍ ? ”

“ ໃຫ້ຢູ່… ແຕ່ຂ້ານ້ອຍປະໄວ້ເຮືອນ ”

“ ໃບຢັ້ງຢືນຫັ້ນ ຂຽນວ່າແນວໃດ ? ”

“ ເອີ… ລະແມ່ນວ່າ, ມັນຂຽນວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນລູກຈ້າງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ເຂົາເຄີຍໄລ່ອອກ… ”

ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!