Home » ຊ້າງເຂົ້ານາ ພະຍາເຂົ້າບ້ານ

ຊ້າງເຂົ້ານາ ພະຍາເຂົ້າບ້ານ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ສະໄໝກ່ອນ ເມື່ອພະຍາຢ້ຽມຢາມລາດສະດອນ ຈະຂີ່ຊ້າງ ຜ່ານເຂົ້ານາປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ຮົ້ວສວນ ຖືກທຳລາຍ ສ່ວນພະຍາ ເຂົ້າບ້ານຊາວບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຕອນຮັບຢ່າງດີ ເມື່ອຕ້ອງການສິ່ງໃດ ກໍຖວາຍໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ຜູ້ປົກຄອງ ກັບຜູ້ຖືກປົກຄອງ ເຊິ່ງເວລາໃດ ຕ້ອງເຮັດຕາມຜູ້ປົກຄອງສະເໝີ ຫຼື ຜູ້ນ້ອຍຈະຕາມໃຈ ຜູ້ໃຫຍ່ສະເໝີ ເຖິງຕົນເອງ ຈະສູນເສຍກໍຕາມ.

(ຫຸມພັນ, 2007:17)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!