Home » ງົມເຂັມໃນທະເລ

ງົມເຂັມໃນທະເລ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ເຂັມແມ່ນອຸປະກອນນ້ອຍໆທີ່ໃຊ້ຫຍິບ, ຖ້າຫາກມັນຕົກລົງໄປໃນແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະເລ ທີ່ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ ບວກກັບ ເຂັມທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມັນກໍເປັນການຍາກ ທີ່ຈະຫາເຫັນໄດ້. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄົນເຮົາຈະຄົ້ນຫາສິ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນວົງກວ້າງໆ ໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ, ມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ທີ່ຈະຄົ້ນຫາເອງໄດ້.

(ທອງມີ, 2007:167)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!