Home » ກິນປູນຮ້ອນທ້ອງ

ກິນປູນຮ້ອນທ້ອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ປູນເປັນສີຂາວ ເຊິ່ງຜູ້ເຖົ້າມັກໃຊ້ ປະກອບເຂົ້າໃນການຄ້ຽວໝາກ, ແຕ່ຖ້າກິນລົງໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ ແສບທ້ອງເພາະມັນກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈິ່ງໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ກະທຳຜິດເອົາໄວ້ ແຕ່ຢ້ານວ່າ ຄົນອື່ນຈະຮູ້ ແລ້ວຢ້ານຖືກຈັບໄດ້ ຈຶ່ງສະແດງອາການ ມີພິລຸດອອກມາ.

(ທອງມີ, 2007:163)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!