Home » ກິນຄືໝູ ຢູ່ຄືໝາ

ກິນຄືໝູ ຢູ່ຄືໝາ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ໝູແມ່ນສັດລ້ຽງຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ກິນອາຫານແບບຟ້າວຟັ່ງ, ກິນຫຼາຍ ແລະ ເປິເປື້ອນ, ກິນມີສຽງດັງ. ສ່ວນໝາ ກໍແມ່ນສັດລ້ຽງທີ່ມັກຄວາມສະອາດ ທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍລ້ຽງໄວ້ເປັນເພື່ອນ ມີບ່ອນນອນທີ່ສະອາດ.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ປຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ກິນບໍ່ມີມາລະຍາດ ແລະ ກິນຫຼາຍ ແຕ່ມັກຄວາມສະດວກສະບາຍ, ບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ ກະທຳຫຍັງ, ເພີ່ນວ່າ ມັກຢູ່ສະອາດ ແຕ່ມັກສົກກະປົກ.

(ທອງມີ ດວນສັກດາ, 2007:163)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!