ເອກະພົບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. (ປ.) ລະບົບເຊິ່ງເປັນຜົນລວມຂອງຈັກກະວານ ຫຼືດາວພະເຄາະທັງໝົດ ທັງປວງ.

2 ນ. (ປ.) ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ ທີ່ນຳມາພິຈະລະນາ ຫຼື ຫາຕົວຢ່າງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!