ເອກະພາຄີ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ.) ຝ່າຍດຽວ ໝາຍເຖິງປະເທດ ທີ່ແຍກຕົວອອກປະຕິບັດການທາງການເມືອງ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍລຳພັງບໍ່ມີປະເທດອື່ນຮວ່ມ ຫຼືຮັບຮູ້ດ້ວຍ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!