Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ເພສັດຊະວິທະຍາ

ເພສັດຊະວິທະຍາ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ສ.) ວິທະຍາສາດຂະແໜງທີ່ວ່າດ້ວຍລິດຢາ ຫຼືລິດສານເຄມີ ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!