Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ອຸລູກກະ, ອຸລູໂກ

ອຸລູກກະ, ອຸລູໂກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ. ສ.) ນົກເຄົ້າແມວ ດັ່ງວ່າ “ຢຸດຢູ່ຍັ້ງຢຽມຜໍ່ແຄມຜາ ຍາງຫຼວງາຫຼາຍຫຼັ່ນພູພາຍໜ້າ ຟັງຍິນອຸລູໂກຮ້ອງຮຽງຄະນາເປົ້າປ່າ ງີ້ວນຸ່ນດົ້ວ ບານບ້າງດາດແດງ” (ສິນ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!