ອາຊາໄນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ວ. (ປ. ສ.) ເກີດດີ, ແນວດີ, ຮູ້ໄວ, ແອບມາດີແລ້ວ, ເຝິກມາດີແລ້ວ ຖ້າເປັນມ້າທີ່ເຝິກມາ ຢ່າງດີແລ້ວ ຮຽກວ່າມ້າອາຊາໄນ ດັ່ງວ່າ “ຖັດນັ້ນອາຊາໄນຫ້າງພວນແຮນາຍຂີ່ ຊ້າງເຄື່ອງຕັ້ງລຽນລ້ອມລຽບທາງ” (ສິນ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!