ສືບຫູກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກ. ເອົາເສັ້ນຝ້າຍ ຫຼື ໄໝທີ່ເປັນເຄືອຫູກ ຕໍ່ກັບເງື່ອນເກົ່າ ທີ່ຢູ່ກັບເຂົາຟືມ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!