Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ມະໂຫລະທຶກ-ມະຫໍລະທຶກ

ມະໂຫລະທຶກ-ມະຫໍລະທຶກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຄ້ອງບ້າງຂອງເຜົ່າລາວເທີງ ກອງ ຫຼືຄ້ອງມະໂຫລະທຶກ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!