Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ມະຫາອຸປະລາກອນ, ອຸປະລາກອນ

ມະຫາອຸປະລາກອນ, ອຸປະລາກອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ລະຄອນປະເພດໜຶ່ງມີດົນຕີ ເປັນສ່ວນປະກອບ ທີ່ສຳຄັນ ຕົວລະຄອນທຸກຄົນ ຈະຮ້ອງເພງແທນຄຳເວົ້າ ຖືເປັນລະຄອນຊັ້ນສູງ ຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!