ຟັກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ກ. ຟັນໃຫ້ມູ່ນ ສັບໃຫ້ມູ່ນ ເຊັ່ນສັບປາໃຫ້ມູ່ນ ເພື່ອເຮັດລາບ ເອີ້ນຟັກລາບ.

2 ກ ອາການໝູບເຕັງໄຂ່ໄວ້ຂອງໄກ່ ຫຼືນົກ ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ອູ່ນ ແລ້ວແຕກເປັນລູກ.

3 ກ. ໝາກໂຕ່ນ ໝາກຟັກ ເອີ້ນໝາກໂຕ່ນ ຄູ່ກັບໝາກແຟງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!