ພ້ອມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍຕອກ ຮູບຄື ກະບຸງ ໃຊ້ສຳລັບຜອງເຂົ້າເປືອກ.

2 ວ.​ ຮ່ວມກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ, ທັນກັນ ດັ່ງວ່າ “ໄມ້ລຳດຽວລ້ອມຮົ້ວບໍ່ໄຂວ່ ໄພ່ບໍ່ພ້ອມ ແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ” (ປູ່).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!