Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ພູມສາດກາຍະພາບ

ພູມສາດກາຍະພາບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ.​ (ປ. ສ.) ວິຊາພູມສາດຂະແໜງໜຶ່ງ ທີ່ສຶກສາເນັ້ນໜັກໃນເລື່ອງລັກສະນະ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດ ທີ່ແວດລ້ອມຕົວມະນຸດ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!