Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ພູມສາດກະເສດສາດ

ພູມສາດກະເສດສາດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ. ສ.) ວິຊາພູມສາດຂະແໜງໜຶ່ງ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການກະສິກຳ, ການລ້ຽງສັດ, ການປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!