ພືດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ.) ແກ່ນໝາກໄມ້ທີ່ຈະໃຫ້ເກີດເປັນຕົ້ນຕໍ່ໄປ, ແນວຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຕາມແຜ່ນດິນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!