ພຶງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ວ. ເປັນແຜ່ນຕິດກັນອອກ, ເປັນແຜ່ນແຜ່ອອກ ເຊັ່ນ ພຶງຄືຄໍງູເຫົ່າ, ພຶງຄືຄໍໄກ່ຮົບກັນ.

2 ວ. ຫຼາຍ, ມາກ ເຊັ່ນນົກບິນແຕກອອກຈາກັກນເປັນພຶງ ດັ່ງວ່າ “ພຶງຄະນາສັດຊອບຊົມຊິງເຮົ້າ” (ສິນ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!