Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ພາສາທ້ອງຖິ່ນ

ພາສາທ້ອງຖິ່ນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ພາສາສະເພາະຂອງທອງຖິ່ນໃດທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງ ທີ່ມີຮູບລັກສະນະສະເພາະຕົວ ທັງຖ້ອຍຄຳ ແລະ ສຳນຽງ ເປັນຕົ້ນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!