ນ້ອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ຜູ້ເກິດລຸນ ຜູ້ເກິດຖັດກັນມາ, ຜູ້ເກິດຮ່ວມພໍ່ແມ່ດຽວກັນ. 2 ນ. ແຮ່ຂອງສັດສີ່ຕິນ ເຊັ່ນ ນ້ອງງົວ, ນ້ອງຄວາຍ ເປັນຕົ້ນ ເອີ້ນນ້ອງ ດັ່ງວ່າ “ຄອງຖ້າກິນນ້ອງຊ້າງ ສາມປີຂີ້ບໍ່ອອກຄອງເອົາລູກພະເຈົ້າ ເລີຍຊິເຖົ້າແກ່ຕາຍ” (ຜະຫຍາ). 3 ວ. ຫຼຸດ, ເກຶອບ, ຍັງຈັກໜ່ອຍ ເຊັ່ນ: ນ້ອງເພນ, ເກືອບເພນ ເປັນຕົ້ນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!