ນ່າງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ຕາຂ່າຍ ຫຼື ເຄື່ອງສານດ້ວຍປໍປ່ານ ເປັນຕາຫ່າງໆ ສຳລັບກາງເອົາສັດປ່າ ຈຳພວກກວາງ, ຟານ ເປັນຕົ້ນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!