ນົກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ສັດສອງຕິນມີປີກ ບິນໄປມາໄດ້ອອກລູກເປັນໄຂ່ກ່ອນ ແລ້ວຈິ່ງຟັກເປັນຕົວມີຫຼາຍຈຳພວກ ເຊັ່ນ ນົກກົກ ນົກແກງ ນົກຂຸ້ມ ນົກທາ ແລະ ອື່ນໆ. 2 ນ. ເຄື່ອງສັບແກ໊ບປຶນໃຫ້ລັ່ນ, ກົນໄກສັບແກ໊ບປືນ ທີ່ມີຮູບເໝືອນຫົວນົກນ້ອຍ. 3 ນ. ຊື່ມັນແນວໜຶ່ງ ຫົວນ້ອຍຍາວ ເກິດຕາມໂຄກ ຫົວຝັງຢູ່ໃນດິນ ມີເຄືອທາວຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ພຸມໄມ້ເອີ້ນມັນນົກ, ມັນທຽນ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!