ນາຍ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. (ປ.) ຫົວໜ້າ, ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ເປັນໃຫຍ່, ຜູ້ມີອຳນາດສູງກ່ວາຜູ້ຕິດຕາມ. 2 ນ. ຄຳນຳໜ້າຜູ້ຊາາຍ ທີ່ມີອາຍຸພົ້ນກະສຽນແລ້ວຂື້ນໄປ ເອີ້ນນາຍເຊັ່ນ ນາຍສີ ນາຍສາ, ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າງານ ເອີ້ນນາຍງານ, ຜູ້ຖືທ້າຍເຮືອ ເອີ້ນນາຍທ້າຍ, ຜູ້ຈ້າງໃຫ້ທຳງານ ເອີ້ນນາຍຈ້າງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນມາຄ້າຂາຍ ຫຼື ປະກອບການງານຕ່າງໆ ເອີ້ນນາຍທືືນ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ເອີ້ນນາຍປະກັນ ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າ ໃນການໄປຄ້າຂາຍ ເອີ້ນນາຍຮ້ອຍ. 3 ນ. ນ້ຳໝອກ ຢ່າງວ່າ “ຂົວນົວເໝືອຍໝອກນາຍນົງຂ້ອນ” (ກາ). 4 ນ. ຍາຍ ເຊັ່ນ ປູ່ຍ່າຕານາຍ ຄຳວ່າ ນາຍ ປຽ່ນມາຈາກ ຍາຍນັ້ນເອງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!