Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ນາງສະໜອງພະໂອດ

ນາງສະໜອງພະໂອດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ພະນັກງານຍິງທີ່ມີຜົວແລ້ວ ມີໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ພະລາຊະເສົາວະນີໄປປະຕິບັດ ຫຼື ນຳໄປຕິດຕໍ່ຂໍລາຊະການຕາມລາສະປະສົງຂອງພະມະເຫສີ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!