ນາງຄານ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ນາງງານ ຢ່າງວ່າ “ນາງຄານຕ້ານເຕີນເຂົາຂ້າໜຸ່ມ ໃຫ້ຮິບຮ້ອຍດວງເຂັ້ມຂາບຖວາຍ” (ສິນ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!