Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ນັ່ງພັບພຽບ-ນັ່ງພັບແພບ

ນັ່ງພັບພຽບ-ນັ່ງພັບແພບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກ. ນັ່ງພັບຂາທັງສອງຂ້າງໃຫ້ປາຍຕິນ ໄປທາງດຽວກັນ, ນັ່ງເຕາະເມາະ ແຕະແມະ, ນັ່ງຕອບໝອບ ຕອບຂາ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!