Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ

ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກ. ນັ່ງໂດຍວິທີຄູ້ເຂົ່າລົງໃຫ້ຕິດພື້ນແລ້ວຢ່ອນກົ້ນລົງເຕັງສົ້ນນ່ອງທັງສອງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!