ນັດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ຊື່ພືດມີໝາກແນວໜື່ງ ຕົ້ນເປັນພຸ່ມ ໝາກເປັນຕາໆ ໃບເປັນກາບມີໜາມ ເອີ້ນໝາກນັດ ດັ່ງວ່າ “ໄກ່ອີ່ລາຍໄປຕາຍແຄມຮົ້ວ ຫອມກິ່ນກົ້ວເຂົາລັກໄປກິນ” (ຄຳທວາຍ). 2 ນ. ຢາຝູ່ນແນວໜື່ງ ໃຊ້ເປົ່າເຂົ້າດັງເພືອແກ້ຫວັດ ເອີ້ນຢານັດ. 3 ກ. ເປົ່າຢານັດເຂົ້າດັງ ເພື່ອແກ້ຫວັດ ເອີ້ນນັດຢາ. 4 ນ. ເທື່ອ, ບາດ,ຄັ້ງ,ເຊັ່ນປຶນຫ້າມນັດ ເປັນຕົ້ນ. 5 ກ. ກຳນົດກັນໄວ້, ຕົກລົງກັນໄວ້, ບອກກັນໄວ້,ສັນຍາກັນໄວ້.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!