Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ຍົມມະບານ,ຍົມພະບານ

ຍົມມະບານ,ຍົມພະບານ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ສ. ປ.) ເຈົ້າພະນັກງານຜູ້ຮັກສາໝໍ້ນາຮົກ, ຜູ້ຮັກສາເມືອງນະຮົກ, ມີໜ້າທີ່ລົງໂທດ ທໍລະມານຄົນທີ່ຕົກນາຮົກຕາມຄຳສັ່ງຂອງພະຍາຍົມ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!