ຍາບແຍ້

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ສັດເລືອຄານແນວໜຶ່ງ ໃນຈຳພວກແຍ້ແຕ່ໂຕໃຫຍ່ກວ່າແຍ້ ເອີ້ນຍາບແຍ້ ຍາບລ້າໆ ກໍ່ວ່າ ຢ່າງວ່າ “ເຈຍຈອນເຄົ້າຄາງຄາວບີ້ບ່າງ ຂີ້ໂກະຍາບແຍ້ຄະນາກ້ຽມກ່າງຕອງ” (ສິນ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!